Zonneparken en lege daken - BestBest - bestBest

Ga naar de inhoud

Zonneparken en lege daken

bestBest
Gepubliceerd door in beleid ·
Tags: zonneveldpanelenduurzaamenergie
De meeste Bestse ondernemers hebben nog geen zonnepanelen op hun bedrijfsdak liggen en ook bij particulieren heeft slechts een minderheid zonnepanelen.
Ondertussen willen ontwikkelaars al wel het buitengebied gaan gebruiken voor enkele zonneparken.
Is dat allemaal wel zo wenselijk?

Het is een terechte vraag en het is zonder meer waar dat zonnepanelen op de daken de voorkeur genieten boven zonnepanelen in het buitengebied... Maar...

Er is een beleidsvoornemen in Best dat zegt dat Best liefst voor 2030 energieneutraal moet zijn. Als je dat binnen de gemeentegrenzen van Best wilt bereiken met zonnepanelen, dan moeten er nog heeeeel veel panelen bij gaan komen en dan zijn alle daken nog lang niet genoeg.

Het idee werd geopperd dat een ontwikkelaar per 1 paneel op een veld 2 panelen op  daken moet hebben. Dat is makkelijk gezegd, maar onder de huidige regels is het niets anders dan zeggen dat je nergens zonnepanelen wilt  hebben.

Een ontwikkelaar is afhankelijk van andere eigenaren. Eigenaren van  grond en van daken. De meeste ontwikkelaars hebben liever grote daken om  te ontwikkelen, omdat ze dan niet de ellenlange procedures in hoeven. Je mag namelijk zonder bestemmingsplan aanpassing op daken leggen. Ze willen dus maar wat graag...
Er is maar één groot obstakel en dat is de eigenaar van het dak. Die  eigenaren vinden het maar niets dat anderen op hun dak komen en geef ze  eens ongelijk. Hoe zit het met de veiligheid, met de verzekering en kan  het dak al die panelen wel dragen?
Daarbij hebben veel zakelijke dakeigenaren vaak een grootverbruikers  aansluiting waarmee de winst op de opgewekte elektriciteit bijna  onmogelijk wordt.
Ik heb zelf al eens geopperd dat je in feite als gemeente wél zou  kunnen pleiten voor niet meer panelen in velden dan er in totaal in de  gemeente op daken ligt.
Een ontwikkelaar die een park wil ontwikkelen zou dan gestimuleerd  kunnen worden om partijen als Best Duurzaam te steunen in hun streven  meer panelen op Bestse daken te krijgen.
De huidige landelijke grootverbruikersregeling is geen stimulans voor  zakelijke gebruikers om over te stappen op duurzame energie. Ze houden  hun daken dus leeg. Dat is een landelijk beleid dat ons gemeentelijke  beleid flink dwars zit.

We willen allemaal elektriciteit.
We verbruiken per persoon steeds meer, maar we willen niet inzien dat  hierdoor akelige keuzes gemaakt moeten gaan worden. Kiezen we voor  kernenergie dan wordt het verkrijgen van uranium en het afvalverwerken van uranium  in de toekomst een probleem. Kiezen we voor fossiel, dan lopen we tegen een leveringsprobleem en tegen vervuiling op en kiezen we voor duurzaam, dan zullen we  er niet aan ontkomen dat we enorme hoeveelheden aan panelen moeten gaan  neerleggen.
Of we moeten eindelijk eens kiezen voor substantieel minder  verbruiken, maar daar zie ik ook weinig van. Niemand die ik ken, heeft  de ambitie om 50% te bezuinigen op energieverbruik. Dat is echter wel de  benodigde minimale bezuiniging om echt een behoorlijke impact te maken.  Ik heb het zelf geprobeerd, maar zelfs met 40K investering is het me nog  niet gelukt. Wat al wel aardig hielp, was het uit huis gaan van de  kinderen. Als je energie wilt besparen, dan is dat wel een aanrader  gebleken. Het is echter een schijnwinst, want ze hebben nu eigen huishoudens en samen verbruiken we dus nog weer meer.

Visie
De gemeente Best heeft al jaren geleden een stip op de horizon gezet  met een ambitie. Ze hadden geen idee wat dit inhield en er is daarna  bijna niets meer gedaan na het formuleren van hun ambitie. Nu komen er ondernemers die de gemeente Best  willen steunen in die jaren oude ambitie en dan blijkt de gemeente nog  niet eens een visie ontwikkeld te hebben. Ondertussen moet voor 2030 de  energie-neutraalheid van Best gerealiseerd zijn. Ik kan nu al vertellen  dat dit niet gaat lukken. Zeker niet omdat de meerderheid van de  bewoners totaal geen idee heeft wat voor uitdagingen er allemaal liggen.  Massaal steken we onze kop in het zand. Laat een ander het maar  oplossen. Wij willen geen kernenergie, geen windmolens, geen biomassa,  geen zonnepanelen, geen kolen, geen …
We willen niets, maar ondertussen moet er wel energie zijn. We denken  dat als we de veranderingen maar tegenhouden en negeren dat alles wel  goed gaat komen. Nu die tijd is voorbij. De wereld moet veranderen en  dat houdt in, ook onze wereld.
We hebben de luxe niet langer om net te doen of we gek zijn. Willen we  onze welvaart houden, dan moeten we toegang houden tot goedkope  energiebronnen. Uiteindelijk is er niets goedkoper dan zonne-energie,  zeker als je die zelf opwekt. De enige vraag die nog rest is hoe en waar we die  zonne-energie gaan oogsten.

Die eerste drie parken in Best zijn nog niet eens een druppel op wat er  allemaal nodig zal zijn. Wat ik me wel afvraag is of Best het allemaal  op eigen grondgebied moet willen ontwikkelen. Het is te overwegen om de  gemeente ook laten investeren in energiemakers. De provincie heeft  indertijd goed geboerd met Essent. Dat was een slimme zet van de  politici van honderd jaar geleden. Zou de gemeente Best niet namens de  inwoners groot moeten investeren in zonneparken in bijvoorbeeld Spanje en  windmolenparken langs de Europese kusten? Dat levert de gemeente meer op  dan tientallen miljoenen op de bankrekening waar het 0% rente opbrengt.
Dit is allemaal niet zo makkelijk als het lijkt. Er moet nu echter wel wat gebeuren.
Het is tijd om met elkaar te gaan praten.Mail me op tom @ lassing.nl
Door Tom Lassing
bestBest
Terug naar de inhoud