Gemeente Best Duurzaam beleid... of het gemis daarvan - BestBest - bestBest

Ga naar de inhoud

Gemeente Best Duurzaam beleid... of het gemis daarvan

bestBest
Gepubliceerd door in Politiek ·
Tags: duurzameenergiebeleid

In 2015 had de gemeente Best grote ambities. Er is niets van overgebleven.

Voor ik begin... We mogen het wat mij betreft oneens zijn met elkaar.

Landbouw, bio diversiteit en landgebruik

De gemeente Best had eerst de ambitie om in 2030 energie neutraal te zijn. Ze hadden geen idee wat het inhield, maar het bekte politiek gezien zo rond 2015 heel lekker.
Toen kwam de regio en daar zag men toch wel in dat onder meer de gemeente Best in feite aan het zwemmen ging. Als je geen idee hebt wat energie neutraal moet inhouden, dan ga je dat zeker niet in 15 jaar redden. Men stelde voor het jaartal te schrappen en de inwoners voor te houden dat men nog véél ambitieuzer was. Dat is politieke taal voor... Bull shit.
De regio heeft de gemeente Best even terug gefloten en heel de ambitie is van tafel. Ik weet niet of dat zo erg is, want een ambitie zonder inhoud stelt ook niets voor.

De gemeente Best is daarna op haar lauweren gaan rusten. Er gingen vier jaar voorbij en er was tot verdriet van bijvoorbeeld Best Duurzaam vrijwel geen aandacht meer voor de gemeentelijke energie neutraal ambitie.

Toen kwamen er twee initiatieven om te komen tot zonnevelden in het buitengebied.

Dat kwam bijzonder onhandig uit. Ineens werd de gemeente uit haar winterslaap gehaald en vooral de gemeenteraad werd daar goed chagrijnig van.
B&W bracht de twee plannen in één keer in en hoewel één plan eigenlijk geen bezwaren kende, werden beide initiatieven afgewezen/ingetrokken. Na vijf jaar zou de gemeente Best eindelijk weer eens bezig gaan met een beleid rondom duurzame energie.
Dat bleek een te hoog doel, dus nu is het teruggebracht naar de bepaling waar in het buitengebied eventueel zonnevelden zouden mogen komen, als er geen extra redenen zijn om ze daar alsnog af te wijzen.
Heel de opzet is er op gericht om initiatieven TEGEN te gaan.

Best energie neutraal is uit beeld, eigenlijk zijn alle ambities uit beeld. Men is slechts bezig om eventuele initiatieven zo veel mogelijk beperkingen op te leggen.

Maar Best had wel ambities rondom duurzame energie en biodiversiteit. Geen enkele politieke partij maakt zich nu keihard voor deze onderwerpen. Ze zijn blijkbaar niet meer zo belangrijk. De gemeente Best heeft er geen visie meer op, maar kijkt nu zonder blik op het totaal naar akkertjes waar soms wel en vaak niet iets mag gebeuren.

Nederland gaat steeds meer elektriciteit gebruiken. We gaan elektrisch verwarmen, we gaan elektrisch rijden. We kopen massaal airco's om in de zomer koel in huis te zitten en terrasverwarmers om in de winter buiten te kunnen zitten.
Vrijwel niemand is serieus bezig om het eigen energieverbruik serieus te verminderen.
De gemeente Best en onze politici al helemaal niet.

We komen dus klem te zitten tussen een veel hoger verbruik en het niet willen investeren in duurzame oplossingen binnen en buiten de bebouwde kom.
We redden het niet met een paar panelen op uw dak. Zelfs in het meest optimistische scenario praten we over 40 hectare buitengebied dat we moeten gaan inzetten voor energie opwekking.

Dan komen we tot de vraag:
Zijn zonnepanelen écht zo erg in het landschap?

Vaak is het vooral een zaak van, wat vind iemand mooi.

Kijken we naar het verleden, dan maakte de boer zijn eigen energie. Hij deed dat door zelf het voer voor de paarden en ossen te verbouwen. Het gevolg was een landschap met kleine akkers en een veelheid aan verschillende invullingen per kleinschalige akker.
Sommigen vonden het mooi, anderen hebben liever vergezichten.
Boeren wilden het zelf anders hebben. Die kleine akkers leverden na de oorlog te weinig op. Ze zaten de mechanisatie van de landbouw in de weg.

De boeren stopten met het zelf opwekken van energie en gingen over op monocultuur. De ruilverkaveling kwam ze daarbij te hulp. Die kleine akkertjes, waar ze nu maar last van hadden verdwenen, en er kwamen grote velden met enorme vergezichten.
Een beetje zoals de Hollandse polders.

Wat is mooi?

De boeren merken nu, mede omdat de grond uitgeput raakt door kunstmest gebruik en erg droge zomers, dat hun inkomen weer onder druk staat. Men moet op zoek naar nieuwe methodes. Men moet OF nog groter worden, of iets nieuws gaan doen.
Eén zo'n methode is het gebruiken van de gronden om er weer energie mee op te wekken.
Bijvoorbeeld iets nieuws zoals het plaatsen van windmolens en zonnepanelen.
Eigenlijk is dat "gewoon" het boerenbedrijf, maar men gebruikt de grond op een heel andere manier. De basis wordt energie-opwekking en de bijzaak wordt het ouderwetse boerenbedrijf.
Men gaat weer schapen houden, maar nu vooral om het gras rond de panelen kort te houden. De slacht is dan een stukje extra winst, de wol ook.
Om de zonnepanelen uit het zicht en uit de wind te houden, komen er weer ouderwets houtwallen omheen. De gemeente kan dat als voorwaarde stellen. Het zou fantastisch voor de bio diversiteit zijn. Het verpest wel de vergezichten die houtwallen zoals we die van vroeger kennen.

Wat is mooi?

Die houtwallen geven een enorme stimulans geven richting de biodiversiteit. Veel meer dan de monocultuur akkers dat nu doen. Het open grasland met kort gras is natuurtechnisch niet zo heel waardevol. Het maïsveld is dat evenmin.
Dat zijn de velden die we in Best het meeste zien. Maar is bio diversiteit écht zo belangrijk? In de discussie over de zonnevelden komt het onderwerp vrijwel niet aan bod. Mooi en niet mooi zijn de onderwerpen die steeds weer besproken worden.

Maar die enorme potentiële verbetering van de bio diversiteit hoor ik in heel de discussie en ook vanuit de bewoners niet terug. Men is 'tegen', en het is vooral een kwestie van "not in my backyard". Laat andere gemeenten ons energie probleem maar oplossen.
Zonnepanelen velden zijn lelijk en die willen we niet. Dat terwijl ze voor de natuur EN voor de economie en voor de boeren  een zegen zijn.

Ik hoor in de discussie keer op keer dat men "over de velden" moet kunnen kijken. Het gaat dus weer om wat "mooi" gevonden wordt. Drie meter hoog is te hoog... en 25 jaar te lang. Het gaat dus niet om economie of bio-diversiteit, het gaat er keer op keer om dat iemand het "mooi" moet vinden.

Ook hoorde ik ineens weer BS over milieuvervuiling vanwege panelen... Waar komt dat vandaan? Het is al ontkracht dat zonnepanelen vervuilen vanuit het feit dat ze er liggen. Het vuil dat er op komt en dat ze er eventueel van af wassen is vuil dat er op is gekomen en dus OOK op het veld zou zijn gekomen als de panelen er niet hadden gelegen. De panelen lekken niet, ze geven geen gassen af. Het vervuil argument is dus gewoon onzin en het is triest dat gemeenteraadsleden er toch keer op keer mee komen.

Hoeveel mensen zijn al eens op het al bestaande zonnepark geweest? Dit is qua opzet het meest lelijke veld dat je kan aanleggen en toch... Er lopen schapen, er groeit en bloeit van alles. Het is nu ook natuurtechnisch veel beter dan wat het voorheen was. Wees dus niet te bang voor ontwikkelingen.

Ik hoorde in het voortraject binnen de gemeenteraad termen als Cowboys, wazige BV'tjes... als het gaat om de initiatiefnemers van zonnevelden. Ik ken deze ondernemers. Het is diep triest dat deze mensen die een enorm risico nemen in deze procedure weggezet worden als onbetrouwbaar tuig. U ziet in de discussie slechts een project waar ze succesvol in hopen te zijn en er flink winst op halen. U ziet niet de 10 projecten waar ze die hoop ook hadden maar die niet doorgaan omdat bewoners, gemeenteraad of elektriciteitsnetwerk beheerders uiteindelijk een streep door de plannen zetten. Dat ene succesvolle veld moet dus zo veel opleveren om AL die andere mislukte of jaren vertraagde projecten te kunnen dragen. Ze daarom wegzetten als cowboys is bijzonder triest. Welke boer is in staat om de expertise zelf op te doen om zo'n project te kunnen trekken? Die cowboys waar u het over heeft, nemen kennis mee en nemen vaak ook het financiële risico van de landeigenaar of dakeigenaar over. Ook in Best zijn verschillende projecten enorm vertraagd, mede omdat de gemeenteraad haar zaakjes niet op orde had en heeft. Voor u termen als cowboy gebruikt, zou het u sieren eerst uw eigen zaakjes op orde te hebben.
Zo betrouwbaar is de gemeente Best de laatste jaren zelf ook niet gebleken. Als u dus wijst naar anderen, dan wijst één vinger naar die ander en drie vingers wijzen naar uzelf.
Ik mis in Best het totaal plaatje. Men is beleidsmatig puzzelstukjes aan het plakken zonder een idee van de totale puzzel te hebben.
Dat steekt me.https://best.notubiz.nl/vergadering/658601/Raadsavond%3A%20Duurzame%20energie%20%26%20Omgevingsvisie%20%2005-10-2020


Mail me op tom @ lassing.nl
Door Tom Lassing
bestBest
Terug naar de inhoud