Bestemmingsplan buitengebied - BestBest - bestBest

Ga naar de inhoud

Bestemmingsplan buitengebied

bestBest
Gepubliceerd door in beleid ·
Tags: bestemmingsplanbuitengebiedbest
Vanuit de provincie is er in juni 2021 een bezwaar van de provincie gekomen op het Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied.
De provincie had bij 150 adressen in het buitengebied vraagtekens bij de juistheid van het nieuwe bestemmingsplan.

De gemeente heeft vervolgens, om haar moverende redenen, besloten om niet iedereen (tegelijk) op de hoogte te stellen van dit punt.
Nog altijd zijn er mogelijk tot wel 100 gezinnen die niet weten dat hen waarschijnlijk een procedure met de gemeente boven het hoofd hangt.
De gemeente is namelijk naar aanleiding van het bezwaar van de provincie begonnen met handhaven.
Welke selectie de gemeente gebruikte is onduidelijk, maar zo ver nu bekend zijn slechts enkele tientallen adressen in de procedure gekomen.
Tot er naar verluidt een procedure bij de rechter strandde.
De rechter vond het blijkbaar niet terecht dat bewoners door de gemeente werden beoordeeld op basis van een oud bestemmingsplan dat tevens al vele jaren in feite verlopen was. Immers had er al in 2016 een nieuw bestemmingsplan moeten liggen en nu is de gemeente al bijna klaar met het nieuwe plan.
Beoordeel dus op basis van het nieuwe plan was de aanwijzing van de rechter.

De 28e september 2022 wil de gemeenteraad het Bestemmingsplan Buitengebied definitief vastleggen. De provincie heeft daarna zes weken om te laten weten of ze zich er in kan vinden. Als dat niet zo is, dan moet de gemeente de aanwijzing van de provincie volgen. De provincie geeft in dat geval keihard aan welke stappen de gemeente dient te nemen.
Daar is dan geen overleg meer over mogelijk.

Er is dus nu een risico dat de provincie de aanpassing van de bestemmingen afwijst, omdat bijvoorbeeld nog niet is vastgelegd hoe deze aanpassingen met de bewoners afgesproken zijn.

Wat u namelijk moet weten, is dat die 150 adressen aanpassingen op hun perceel hebben gedaan die niet in overleg met de gemeente zijn verlopen.
In het buitengebied mag je met je eigen tuin heel veel minder dan in de bebouwde kom. U wist dat misschien nog niet, maar de bewoners in het buitengebied wisten dat vaak ook niet!
U mag in uw tuin in de bebouwde kom gewoon overal in de tuin een kindspeelhuisje plaatsen, of een kippenhok van meer dan een meter hoog.
In het buitengebied mag dat dus niet!
Daar mag dat alleen maar in het bouwvlak van het perceel en dan nog maar tot een maximaal aantal meters. Dat maximale aantal meters is vaak al gehaald bij het bouwen van de woning en de schuur en dus mag je NIETS meer neerzetten of bouwen. Het bouwvlak van ieder perceel wordt pas bij dit nieuwe bestemmingsplan serieus vastgesteld. Voorheen was er sprake van een stip als er een bouwwerk op het perceel aanwezig was.

De gemeente denkt hierbij gelukkig wel goed mee, maar... met de aanpassing komen ook verplichtingen. Het kan dus zijn dat je nog in een procedure met de gemeente komt over wat er op je perceel allemaal gebouwd is. De gemeente eist dan bijvoorbeeld een groencompensatie voor de verharding. Dat komt dus neer op geld moeten betalen voor door jou of de gemeente te realiseren groenvoorzieningen die als compensatie moeten dienen voor je bebouwing.

Voor alles boven het maximum EN buiten het bouwvlak moet je ook een vergunning van de gemeente hebben.
Dat terwijl buitengebied bewoners juist vaak heel actief en creatief in hun tuin zijn. Een kippenhok is vaak een kwestie van wat spullen bij elkaar halen en bouwen maar. Drie uur later is het kippenhok gerealiseerd.
Mede daarom is naar schatting in 95% van alle adressen in het buitengebied sprake van overtredingen. Die 150 adressen zijn slechts het topje van de ijsberg en het gemeentebestuur heeft bij monde van de burgemeester al aangegeven dat het streng wil gaan optreden. Ga lekker buiten wonen, de vrijheid! ... Ja, die vrijheid... hmmm.

Twintig jaar lang is er vrijwel geen aandacht voor deze soort handhaving geweest en nu wil Best blijkbaar roomser dan de paus worden.
De gemeente heeft haar probleem met de provincie nooit aan de bewoners uitgelegd. De gewmeente komt gewoon langs en dan volgt een brief van de gemeente met de oproep om 'iets' te regelen. Veel bewoners zijn zich niet eens bewust van het feit dat ze in overtreding zijn. Wist u dat van het bouwvlak in het buitengebied?
Ik in ieder geval niet... Maar ik ben dan ook één van de 150 adressen op de lijst van de provincie.
In feite op basis van een prieel, een kippenhokje (oud kindspeelhuisje) en een afdak om de kippen uit de wind en regen te houden. Die zijn namelijk buiten het bouwvlak en door mij boven het maximum aantal toegestane vierkante meters gebouwd.

Wil je weten welke 150 adressen in ieder geval al in beeld van de provincie gekomen zijn?Mail me op tom @ lassing.nl
Door Tom Lassing
bestBest
Terug naar de inhoud