Best Energie neutraal vóór 2030 - BestBest - bestBest

Ga naar de inhoud

Best Energie neutraal vóór 2030

bestBest
Gepubliceerd door in beleid ·
Best Energie neutraal vóór 2030 is de ambitie die Best al jaren geleden vastgelegd heeft, maar onze bestuurders hebben 5 jaar na dato nog altijd geen idee hoe ze dat gaan waarmaken en wat deze ambitie eigenlijk concreet inhoudt.
Wat is er in de afgelopen vijf jaar gedaan? Nu... bijna niets.
Er is nog altijd geen vastgesteld beleid rondom duurzame energie opwekking in Best.
Recent zijn twee aanvragen binnengekomen voor zonneparken in Best. Ineens werd de politiek wakker. Er is nog geen beleid?
De gemeenteraad schoot in de verdediging... Hoe kunnen we dit tegenhouden?
Tegenhouden?
Nu al de eigen ambitie vergeten?
De ondernemers vullen UW ambitie in en vervolgens krijgen ze alleen maar tegenwerking vanuit de politiek!
De al vastgelegde ambitie houdt in dat er hier in Best mischien wel 100 van die zonneparken moeten komen wil je in Best met dfe huidige technieken binnen de gemeentegrenzen de vastgelegde ambitie waarmaken.Let wel, de vastgelegde ambitie van de gemeente Best, onder aanvoeding van de gemeenteraad. Uw gemeenteraad. De vastgelegde visie is daarmee als bewoner ook uw visie. Hoe denkt u als bewoner dat we deze visie voor 2030 moeten invullen?
Na vijf jaar hebben we nog altijd geen idee wat zo'n ambitieuze stip op de horizon dan concreet inhoudt.
Het besluit over de twee zonneparken is gisteren nog niet gevallen.
Ze kwamen er nog niet uit.
Een deel van de ellenlange discussie ging over hoe we deze ondernemers extra kunnen plukken. Immers ontnemen ze de ruimte zodat we er 25 jaar niets anders kunnen doen...
Wat is dat nu toch voor vreemd argument?
Het weiland is nu ook van een boer. Die boer wil er ook geld mee verdienen. Waarom die boer dan ook niet jaarlijks extra plukken? Zijn eigendom ontneemt immers de rest van Best de ruimte om zijn land te gebruiken.
Zonneparken zijn ondertussen in Best, al voor het beleid in feite vastgesteld is, in de zwaarste gebruikers categorie komen te vallen. (Cat. 3) De ontwikkelaars moeten dus al standaard de zwaarste lasten dragen en daar boven op willen enkele gemeenteraadsleden nóg weer een extra unieke Bestse last leggen. Het bedrag daarvoor, zo gaf de indiener al aan, was lukraak en zonder verdere onderbouwing gekozen.
Het is daarmee wel duidelijk dat er hier in Best geen beleid is. Sterker nog, met lukraak gekozen extra lasten opleggen lijkt het wel alsof er een kip zonder kop door de gemeenteraadszaal aan het rennen is en die kip is dan nog degene met de meeste visie.
Ik raakte gisteren niet onder de indruk van het niveau waarop hierover gesproken werd. Gelukkig dat er vanuit de VVD in ieder geval nog werd gevraagd om enige financiële onderbouwing van het voorstel om extra lasten op te leggen. Een vraag die helaas niet landde bij de indiener. Er is nog een week extra gekomen om die financiële onderbouwing te zoeken omdat de vergadering niet werd afgerond.
Het definitieve beleid rondom duurzame energie in het buitengebied van Best laat nog een jaar op zich wachten. Heel de procedure moet immers nog doorlopen worden. Er is al wel een concept visie. U vindt deze hier
Helaas kennen veel gemeenteraadsleden dit stuk nog altijd niet. Althans, ik krijg die indruk als ik ze hoor debatteren over de materie. De twee aangevraagde zonneparken voldoen overigens aan de voorwaarden die gesteld zijn in het concept beleid. Ze voldoen ook aan de voorwaarden die de provincie stelt aan zonneparken in het buitengebied. In die zin hebben de ondernemers hun werk beter gedaan dan de gemeenteraad. Dit tegenhouden moet op grond van heel goede argumenten. Ik heb gisteren nog geen enkel goed argument gehoord.
Echt veel haast is er in bestuurlijk blijkbaar Best niet. De gedachte is blijkbaar dat er nog tijd zat is tot 2030... Als Best deze snelheid houdt, dan zou ik eerder aan 2130 beginnen te denken.


Mail me op tom @ lassing.nl
Door Tom Lassing
bestBest
Terug naar de inhoud